A-HEM-AKTUELLT

2021-12-22

 

2021-12-10

VINTER – Snö is o kyla

För att minska problemet med fukt i garaget:

Innan ni kör in i garaget vill vi  därför att

 • Ni sopar av snö och knackar bort snö o is på stänkskydd och trösklar på bilen.
 •  
 • Snömodd på bilens underrede smälter på din plats
  Skrapa därför ner detta löpande i brunnarna med trälock. Skrapor finns på varje garageplan

 

2021-11-04

 

2021-09-16

RESERVERA den 20 november.

för medlemsaktivitet Vi återkommer med detaljer

 

 

EL/ ELHYBRID BILAR NYTT BESKED!

Tills vidare gäller att medlem får hyra plats för el- och elhybrid bil.
Bilen får köras in i garaget till avsedda platser på mellanplanet.
Innan detta sker måste styrelsen kontaktas för godkännande och anvisning av plats.

Detta innebär också att viss omflyttning av nuvarande bilar på mellanplanet kan ske.

OBS! ALL LADDNING AV ELBILAR I GARAGET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET!

 

 

 

 

2021-07-10

Grillfesten blev succé och nu inväntar vi nästa aktivitet

Vi välkomnar våra nya medlemmar i föreningen och hoppas att ni kommer att trivas

·        Diana och Kenny  Eriksson lgh 461

·        Yvonne och Ingemar Andersson lgh 451

·        Albin Kristell lgh 664

EL-bilar
Tills vidare gäller att el- och elhybrid bilar absolut inte får köras in i garaget.
Orsaken till detta är oklarheter avseende brandskydd, försäkringsvillkor m.m
Eventuella frågor lämnas till styrelsen.

Manual för kontakter vid hissproblem kommer att tas fram inom kort

Ni som tvättar bilen i garaget.
P.g.a problem med fukt i garageplanen gäller följande

·        begränsa tvättandet till max en gång per vecka

·        begränsa användandet av varmvatten och undvik användandet helt under den varma årstiden

 

2021-04-15

Riksbyggen meddelar att städning av garaget kommer att ske torsdag 22 april mellan  kl 8:15 – 15:00.

 

2021-04-11

LITE BLANDAD INFO

Stämmoprotokollen kommer i fortsättningen inte att läggas ut på hemsidan.
Medlem som har intresse får på begäran läsa protokollet i styrelserummet.

Städning av garaget sker två gånger per år och av Riksbyggen. Ingen egen spolning är tillåten utanför avsedd tvätt plats.
Inom kort kommer vårstädningen att utföras vilket innebär viss störning bl.a. ska bilarna vara borta från p-platserna under arbetet- MER INFO kommer via displayskärmarna

OBS!Vattenslangarna på gårdarna är avsedda för vattning av blommor och får inte användas för tex tvättning av cyklar etc, tvätt får endast ske på tvätt platsen,  nedre garageplan.

2021-04-08

BASTUTIDER

BIld av Ulrike Leone från Pixabay

 

På förekommen anledning och att vi har fått klagomål på höga ljud i samband med bastubad senaste tiden vill vi påminna om våra allmänna ordningsregler
som säger att det ska vara fritt från störande ljud etc. (tyst) mellan kl 22.oo-07oo.

Utdrag från ordningsföreskrifterna:

 • Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala för högt eller skrika.
  Man får inte spela högt på musikanläggning eller musikinstrument eller ha TV:n på alltför högt.
 • Grannarna får inte heller störas av oväsen från uteplatsen, balkongen eller från trappan på grund av besökare till lägenheten.
 • Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa
  från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner och skall inte köras under denna tid.
  Lämna även ej avfall för källsortering under denna tid.
 • Tänk också på att ditt golv är grannens tak .
  Om Du blir störd av annan boende i huset, anteckna Vem som stör, tidpunkt, och
  vad störandet består av. Tala själv i första hand med den störande, i andra hand med styrelsen eller ring polisen
  .

Dessa regler gäller självklart för bastun också.
Det innebär att sista tid för bokning av max tid (3 timmar) är kl 19.oo.
Klockan 22.oo skall bastun vara lämnad i skick som föreskrivs.

 

2021-03-31

GLAD PÅSK!

 

Vi önskar alla våra föreningsmedlemmar och hyresgäster en Glad påsk!

 

2021-03-10

Alla handlingar till Årets STÄMMA

är nu utdelade i postfacken.

Läs igenom och utnyttja din rösträtt dvs fyll i blanketten
och lämna in den underskriven föreningens postlåda (källarplan i 4:an)

senast den 22 mars.

 

 

 

2021-01-13

Nytt år -Nya möjligheter

På G ….  just nu.

Grindarna är på plats och har rejält förhöjt intrycket av våra gårdar. Viktigt är att stänga (ej slå igen) efter passage. Vi kommer att montera extra stödstag inom kort.

Entréerna är också i stort sätt klara med mycket positivt resultat och intryck.

Nya tavlor för lägenhetsförteckning är beställda.

Vi kommer också att placera ut en sittmöbel i varje entré

Vid våra postfack kommer vi att installera digitala informationstavlor där vi kommer att presentera aktuella händelser och nyheter. Det innebär att all information på lösa papper avvecklas.

Vi kommer också att se över reglerna för våra motions och samlingsrum p.g.a ökande krav på säkerhet från bl.a försäkringsbolag och myndigheter.

Observera också vår tidigare uppmaning om att märka upp era cyklar som används och bortforsla de som ni inte behöver.

OBS! Rengöringsmedel och handsprit som utplacerats i anslutning till bastu och tvätt får INTE avlägsnas och handukstorken får EJ stängas av.

2020-12-20

Vi önskar alla våra medlemmar

 

2020-12-10

Våra förvaringsplatser för cyklar är fulla.

För att få ordning behövs en utrensning. Vi ber er därför att namna de cyklar som är dina, som du använder och som du vill ha kvar.

Ej namnade cyklar kommer på sikt att plockas bort!

2020-11-29

1:a Advent

Julen närmar sig och det första adventsljus är tänt 

– för våra nära och kära, och för att lysa upp i vår egen närhet.

I dessa tider är extra viktigt att hålla ut, hålla avstånd men också att och hålla kontakt med våra närmaste.

 

 

2020-11-05

Ombyggnad av entréer och nya grindar – nu är arbetet igång!

Nu har uppfräschningen av våra entréer påbörjats vilket bl.a. innebär målning, nya väggar och nya inredning. Arbetet påbörjas nu v:a 45 och beräknas slutföras v:a 46 och v:a 47. Under dagtid sker m.a.o störningar p.g.a arbetet som vi hoppas att ni har överseende med.

Nya grindar och staket till gårdarna är beräknat att monteras under slutet av v:a 46. Arbetet tar en dag per per gård.

 

September 2020

Nytt informationsbrev

Du hittar det under meny medlemssidorna / dokument!

Informationen berör bl.a övergången till digital TV från ComHem, brandsäkerheten i våra fastigheter samt miljön på våra entrègårdar

Bilderna nedan från test av Karlskronas nya stegbil som utan problem når upp till taken på våra hus från Sunnavägen.

 

 

 

aug. 2020

Vi välkomnar

Britt och Mats Crusell

till vår förening

Britt och Mats har tagit över lägenhet 474 i 4:an efter Victoria och Daniel från den 1 augusti.

Vi hoppas ni kommer att trivas i vår bostadsrättsförening!

 

juni 2020

TREVLIG (MID)SOMMAR!

2020-06-15

Vi önskar alla våra medlemmar,hyresgäster och samarbetspartners en trevlig midsommar och en härlig sommar.

Passa på och njut av sol,värme och bad och ta vara på möjligheterna i vår gemensamma utemiljö där kan du umgås med nära och kära, grilla, spela boule eller bara koppla av men glöm inte att följa de allmänna råden om att hålla avstånd, tvätta händerna och begränsa ditt sociala umgänge till dina närmaste.

 

2020-04-08

GLAD PÅSK!

 

Vi önskar alla våra föreningsmedlemmar och hyresgäster en Glad påsk!

 

2020-03-31

Protokollet från årets stämma är klart

Du hittar det under meny medlemssidorna / dokument!

Under denna menyflik finns också en rykande färsk information om aktuella händelser i vår förening bl.a. om ny gästparkering, gården, garaget och förändringar hos vår TV -distributör Com Hem.

Om ni hör att någon i föreningen inte har tillgång till hemsidan så be dom kontakta någon i styrelsen!

 

2020-03-17

2020-03-17

2020-02-19

Nedre gården

Lagom till våren är det sista nu på gång i gårdsprojektet, plattorna på uteplatsen börjar komma på plats, all målning är klart m.m. Hoppas ni tar tillfället i akt och får njuta av vårens ankomst på vår fina gård.

 

2020-02-12

Styrelsens svar till medlemmar

På förekommen anledning kommer alla undertecknade skrivelser, mail, brev i brevlådan etc. som är ställda till styrelsen och dess medlemmar att besvaras tidigast efter nästföljande styrelsemöte. Detta för att hela styrelsen ska vara involverade och överens i eventuella beslut och svar.

Undantag är självklart akuta ärenden som kan vålla skada på föreningens egendom

 

2020-01-15

Nya rutiner för träningslokalen-“gymmet”

 

Det har framkommit synpunkter och klagomål på hur skötsel sker och på utrustningen i lokalen.

Styrelsen har med anledning av detta beslutat följande:

  • Beslutades att servicegruppen gör en slutlig städning. Därefter kommer ansvaret för städningen av lokalen ligga på den som nyttjar lokalen. Maskiner som placeras i lokalen anses tillhöra föreningen d.v.s. alla har rätt att bruka dessa. Ingen namnmärkning får ske och styrelsen ska tillfrågas innan något placeras i lokalen.
  • Servicegruppen ansvarar för att städutrustning och info skylt kommer på plats.

Styrelsen kommer framöver att ta ställning till om lokalen skall “avvecklas” om de nya rutinerna inte fungerar men också väga skaderisker och föreningens ansvar

 

2019-12-18

Vi önskar alla våra medlemmar som bidragit med att skapa trivsel i vår Brf-förening

God Jul och Gott Nytt År

2019-11-17

ADVENT och JULTRÄFF

 

Reservera lördagen den 7 december för föreningens julträff med mat o dryck!

Anmäl dig absolut senast den 26 november!

Alla har fått inbjudan via post men du har den här också ifall du missat den…..

 


2019-11-16

MATFÖRRÅDEN

Hej alla medlemmar!

För några års sedan gjorde vi en inventering av matförråden i källaren i hus 4. Eftersom det har skett en del förändringar inom våra medlemmar så har vi nu upptäckt att en del namn står kvar på dörren som inte längre bor här, eller lappen är nedtagen.

Nu har vi bestämt att märka upp dem på ett bättre sätt, men vi måste ha er lapp på dörren först.

Det finns tyvärr inte ett förråd till alla lägenheter, därför är det av stor vikt att de också används.

Enligt stadgarna så står det inget om att förråden tillhör en specifik lägenhet, men det har varit så att de som har fått ett tilldelat en gång i tiden, de har det kvar. Så om det finns någon som inte använder sitt förråd? Meddela någon av oss i styrelsen så vi kan tilldela det till någon verkligen behöver ett!

OBS! Detta SKALL göras av alla som har ett förråd, snarast! Dock SENAST 1 december!

!!Om det mot förmodan finns onamnade förråd efter detta datum kommer en låssmed att klippa upp dessa lås!!

Är det någon som behöver hjälp så hör av er till styrelsen

Hälsningar Styrelsen


2019-10-17

Bopärmen tas bort! 

 
För undvikande av dubbla budskap tar vi nu bort kopian av Bopärmen som ligger på medlemssidorna. Eftersom den inte uppdateras är många uppgifter inaktuella. All information finns nu på medlemssidan under egna rubriker.
Och glöm inte att njuta av höstens färgprakt!

 

2019-09-30

Garageporten ur funktion 3 okt.!
Porten är avstängd för reparation kl 09.00- 12.00 torsdagen 3 oktober.
Det innebär att passage inte kan garanteras under arbetet -så kör ut din bil om du behöver den under denna tidsperiod.

2019-09-24

 
Container på plats i helgen!
Fredagen den 25 – Söndag 27 september finns en container på plats utanför garageporten.
Passa på och rensa i dina förråd på tex möbler, metallgrejer och cyklar!
Däck och färg och el-produkter får dock inte slängas i containern

2019-08-20

 
Arbetet nedre gården !
Arbetet med murarna på nedre gården har dragit ut på tiden. En orsak är vädret – det måste vara helt torrt för att resultatet ska bli bra och hållbart
 
Så fort vädrets makter inte ställer till det kommer arbetet att slutföras vilket innebär att hela muren runt gården kommer att åtgärdas – putsas och målas.
 
 
2019-06-05
Välkommen till Grillfest!
 

Onsdag 26 juni kl 17:00 på nedre Gården (utanför föreningslokalen)

 
Glöm inte att lämna in anmälan senast 16  juni i föreningsbrevlådan i 4:an
 
 
 
 
2019-05-02
Njut av våren och sommaren
 
 
 
Fint i naturen och fint i vårt område
Nu är också våra trädgårdsmöbler åter på plats på gården.
Passa på och njut!
 
 
 
 
2019-04-17
 
GLAD PÅSK!
Vi önskar alla våra föreningsmedlemmar och hyresgäster en  glad påsk!
 
 
2019-03-07

ÅRSSTÄMMA 27 mars!

 
 

Glöm ej vår föreningsstämma den Onsdag 27 mars kl 18.00 på Nellys Café

 
Vi börjar redan kl. 17.00 med information kring föreningens arbete
Välkomna!
 
 

 
 2019-02-11
SNART VÅR!
 

 
 
2018 03-27
GLAD PÅSK!
 

 

2018 03-20

TEST AV RUBRIK

för denna sidas inlägg


2018 03-10

ÅRSSTÄMMA !

Glöm inte årsstämman på Nellys Café  Torsdag 15 mars kl 18.00

 


 

NU är det vinter och kyla. Glöm inte vårt möte om stambytet den 28 februari kl 18 på Nellies Café

 

Test av tabell

juni

RIDTURER BÅTTURER CYKELTURER  GOLF
A B C D
april maj juni  juli